Bomen snoeien en rooien

Snoeien van takken

Bij het snoeien van bomen moet gezocht worden naar een evenwicht tussen het praktische aspect (voldoende licht, zo weinig mogelijk overlast van bladeren edm.) en het ecologische aspect (de leefbaarheid voor de boom). Om dit evenwicht te zoeken, zijn vakmensen het meest geschikt.

Vellen van bomen

Wanneer snoeien niet langer een optie is of het noodzakelijk is de boom te vellen (wegens ziekte, ouderdom, bouwwerken edm.), dan is het het veiligst hiervoor een beroep te doen op vakmensen. Zo wordt de potentiële schade aan de tuin, het eigen huis en de naburige bebouwing tot een minimum herleid.

Verzagen

Vooraleer de boom kan verhakselt worden, moet deze in voldoende kleine stukken gezaagd worden. Om dit vlot te laten verlopen, wordt er gebruik gemaakt van professioneel materiaal, zoals de kettingzaag.

Klieven van hout

Wanneer u na de snoei of rooi van de boom wil zoveel mogelijk hout wil redden voor de haard of kachel, dan kan er gekozen worden voor het klieven van het hout. Tuinen De Meulenaere klieft het hout op de gewenste grootte zodat deze gemakkelijk in uw haard past.

Verhakselen

Wanneer een boom gesnoeid of gerooid is, blijft er een berg hout achter. Machines om dit te verwerken zijn vaak duur in huur of aankoop. Bij Tuinen De Meulenaere kan je beroep doen op de expertise en de machines om een grondige verwerking van alle houtresten te bewerkstelligen.

Vervoer

Nadat alle overschotten verwerkt zijn, neemt Tuinen De Meulenaere ook het vervoer op zijn rekening. Alle resten worden opgeladen en weggevoerd en de werkplaats zal grondig ontruimd worden zodat deze er weer uitziet zoals bij de aanvang van de werken.